Skip to main content

Olağan Genel Kurulumuz gerçekleşti!

By 20 Haziran 2021Haziran 26th, 2021Haberler

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu, 31 Mart 2021 tarihli ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığından dolayı, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalara istinaden, ikinci toplantı 17 Haziran 2021 tarihinde 12.30 – 15.00 saatleri arasında Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No:9-1/1 Şişli, İstanbul adresindeki Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Abidin Dino Salonunda, siz sevgili üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurulumuzda, daha önce üyelerimizle paylaşılan, aşağıda yer alan gündemlere yer verilmiştir.

 • YK Başkanı Açılış Konuşması
 • Divan Kurulunun Oluşturulması
 • Yönetim Kurulu 2020 Yılı Faaliyet Raporu Sunumu ve İbrası
 • Denetleme Kurulu Raporunun Sunumu ve İbrası
 • Tüzük Değişiklikleri Oylaması – Derneğin tüzüğünde yer alan 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 10.1, 16.B ve 17.A maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
 • Yönetim Kurulu Yönetsel Prosedürleri Belgesinin görüşülmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
 • Dernek strateji belgesinin sunumu
 • Disiplin Yönetmeliği ve Politika Belgelerinin Sunumu
 • Aday Tanıtımı
 • Dernek Organlarının Seçilmesi
 • Seçim Sonuçlarının Sayımı
 • Dilek ve temenniler – Kapanış

17 Haziran 2021 Perşembe günü yapılan seçimlerin gizli oy ve açık tasnifi sonucunda dernek organlarına seçilen üyeler aşağıda belirtilmiştir. Dernek organlarına seçilen üyelerimizi tebrik ediyor, görev süresi boyunca başarılar diliyoruz.

Yönetim Kurulu

 • Müge Akbasan
 • Begüm Babuşçu
 • Ali Erdoğan
 • Halim Kır
 • Hüsnü Beha Yıldız

Denetim Kurulu

 • Cihan Hüroğlu
 • Mert Kadıoğlu
 • Necib Varan

 

Yeni Yönetim Kurulumuzun 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirdiği ilk toplantının sonucunda görev dağılımı belli oldu. Yönetim Kurulumuza seçilen arkadaşlarımızın görev dağılımları ise aşağıdadır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı: Müge Akbasan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Hüsnü Beha Yıldız

Yönetim Kurulu Sekreteri: Begüm Babuşçu

Yönetim Kurulu Saymanı: Ali Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi: Halim Kır

Bu duyuru vesilesiyle bir önceki Denetim Kurulumuzda yer alan üyelerimiz ile Yönetim Kurulumuzda yer alan ve çalışmalarıyla derneğimize katkılarını sunan üyelerimiz Müge Akbasan’a, O. Cihan Hüroğlu’na, N. Tuğkan Gündoğdu’na, Melike Arzu Şakiroğlu’na ve Necib Varan’a emekleri ve dayanışmaları için çok teşekkür ederiz. Gökkuşağının altında, adil, eşit, özgür bir dünya için birlikte mücadele etmeye devam edeceğimiz için de mutluyuz.