Skip to main content

Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu Yayında!

By 23 Şubat 2021Haziran 8th, 2021Haberler

Pandemi süreci ile birlikte toplumda var olan kırılganlıklar daha fazla derinleşmeye ve görünür olmaya başladı. Bu süreçte, LGBTİ+’lar daha da kırılgan bir topluluk haline gelerek, yaşam hakkı başta olmak üzere sosyal hizmetlere (barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim) erişim ile ilgili ciddi sorunlar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor.
Kapsamlı veri toplama ve analiz çalışmalarının ardından raporlaştırarak son haline getirilen bu çalışma, pandemi sürecinde LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimi ile ilgili yaşadıkları sorunların görünür kılınması için hazırlandı. Çalışma kapsamında Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan 856 LGBTİ+ araştırmaya dahil edildi. Farklı şehirlerden ve ilçelerden araştırmaya katılım sağlanması, çalışma kapsamında elde edilen verilerin güvenirliğinin de yüksek olmasını sağladı.

LGBTİ + ‘ların sosyal hizmetlere erişimde yaşadığı sorunlara ve bu sorunların özelinde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin konumunun nasıl olguğuna yer veren bu rapor, LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişim ile ilgili cinsel yönelim ya da cinsel kimlikleri nedeniyle herhangi bir hizmete başvuruda ayrımcılığa maruz bırakılabileceklerini sıklıkla düşündüklerini gösteriyor.
Bu raporla birlikte, özellikle sosyal hizmet (ler) sunan kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin LGBTİ+’lara yönelik hizmet(ler) geliştirmesi ya da var olan hizmetlerini güncellemeleri mümkün olabileceğini umuyoruz.
Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Bu rapor, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından, Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumun İzlenmesi İçin Etkiniz AB Programı destekleri ile yayımlanmıştır. Bu, yayının içeriğinin Etkiniz’in
veya Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.