Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet mesleği, insan çeşitliliğini destekleyen ve sosyal baskıyı ve adaletsizliği ortadan kaldıran, insani hizmet yaklaşımlarını geliştirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştiren bir meslek olma özelliğini taşımaktadır. Bununla ilgili olarak birçok uygulama ortamı, yaş, cinsiyet kimliği/cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, etnik köken, kültür, ırk, yetenek ve sosyal sınıf ile ilgili konuları içeren farklı müracaatçı kesimlerine hizmet vermektedir. Sosyal hizmet disiplini, toplumdaki bu çeşitliliği marjinalleştirmeye çalışan baskın normlara ve dünya görüşüne meydan okuyan bir yaklaşımı da desteklemektedir. Sosyal hizmet disiplini ve dolayısıyla uygulaması, güçlendirme yaklaşımı ile birlikte hem LGBTİ+’ların kişisel anlamda güçlendirilmesi hem de çevresel kaynakların geliştirilmesini teşvik eden stratejilere odaklanmaktadır.

SPoD, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi için ilişkilerdeki sorunları çözmeye, onları güçlendirmeye ve özgürleştirmeye katkı sağlama misyonuyla çalışan sosyal hizmet mesleğinin ve dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının öneminin farkındadır. Bu amaçla SPoD, 2018 yılının Ekim ayında dernek bünyesinde Sosyal Hizmet Birimi’nin kuruluşuna öncülük ederek, üniversitelerde sosyal hizmet alanında eğitim veren bölümlerle yakın ilişki kurmakta, eğitim çalışmaları, seminerler ve yayınlar ile alandaki sosyal hizmet uzmanlarını desteklemektedir.

Sosyal Hizmet Birimi, LGBTİ+’ların var olan psiko-sosyal iyilik hallerinin güçlendirilmesi için barınma, sosyal yardım, şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim ve iş başvuru süreçleri gibi konularda destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Nasıl Başvurabilirim?

Destek ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için ön kayıt formunu doldurmanız yeterlidir.  Formun doldurulmasından sonra en geç 5 iş günü içinde size e-posta yoluyla dönüş sağlanacaktır. Sosyal Hizmet Birimi’ne başvuru ve sorularınız için  [email protected] e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Hizmet Ekibi

Derneğimizde Sosyal Hizmet Koordinatörü moderatörlüğünde çalışan bir sosyal hizmet ekibimiz bulunmaktadır. Sosyal hizmet ekibi, sosyal hizmet uzmanı, akademisyen ve sosyal hizmet bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu ekip özellikle sosyal hizmet alanına dair eğitimler, atölyeler ve savunuculuk çalışmaları üzerine gönüllü faaliyetler yürütmekte, sosyal hizmetin bilgi temeline (kuramsal, olgusal, uygulama), LGBTİ+ alanı ile ilişkili içerik üretimine katkı sunmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitimi

Sosyal Hizmet Birimi, sosyal hizmet mesleğinin öneminin farkında olarak, her yıl, LGBTİ+ alanına dair sosyal hizmet uzmanlarının bilgi, beceri ve değer kazanımlarına katkı sağlanmasının hedeflendiği eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerde, “LGBTİ+ Temel Kavramlar, Sıkça Sorulan Sorular, Mitler ve Gerçekler”, “Cinsiyet Uyum Süreci”, “Açılma Süreçleri”, “Cinsel Sağlık (CYAE-HIV-AIDS)”, “LGBTİ+ Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Danışman Olarak Görevi”, “Vaka Analizleri” gibi başlıklar, ilgili alanlarda çalışan sosyal hizmet uzmanları ve aktivistler tarafından anlatılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarına yönelik gerçekleştirilecek eğitimlere başvurabilmek için derneğimizin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Sosyal Hizmet Uzmanları Ağ Haritası

Sosyal Hizmet Birimi, SPoD’un sosyal hizmet alanında yaptığı çalışmaları genişletmek adına, LGBTİ+ müracaatçılarla ve dolasıyla vakalarla çalışmış ve hali hazırda çalışmaya devam eden sosyal hizmet uzmanları için Sosyal Hizmet Uzmanları Ağ Haritası oluşturmuştur. Bu ağ haritası, Sosyal Hizmet Birimi ve SPoD LGBTİ+ Danışma Hattı’na gelen danışmanlıkları yerel kurum/kuruluş/örgütlenmelere yönlendirme amacını taşımaktadır. Ağ haritasına katılabilmek için Sosyal Hizmet Birimi tarafından sosyal hizmet uzmanlarına yönelik düzenlenen eğitimlere katılım gösterilmesi gerekmektedir.