Skip to main content

SPoD 11. Bahar Semineri’ne Çağrı

By 14 Nisan 2021Haziran 8th, 2021Haberler

SPoD’un kurulduğu günden bu yana, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Bahar Seminerleri, covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl da webinar olarak gerçekleşiyor.

8-9 Mayıs’taki 11. Bahar Semineri’nin ana teması ve programı, açık çağrıya gelecek başvurular belirlenecek. Türkiye ile sınırlı kalmamak üzere güncel tartışmalar tartışmalar etrafında hep birlikte düşünmek, tartışmak ve öğrenmek için bir araya geleceğimiz 11. Bahar Semineri çerçevemiz şöyle:

LGBTİ+ çalışmalar, LGBTİ + temsillerine eleştirel bakış, queer yaklaşımlar, queer kuramı, beden ve duygu politikaları, kesişimsellik, sakatlık çalışmaları, feminizmler, transfeminizm, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim çalışmaları, İstanbul Sözleşmesi, ayrımcılıklar, direnişler, aktivizm, göç, etnisite, bellek, tarih ve arşiv çalışmaları temalı akademik çalışmalar ve akademi kapsamında deneyim paylaşımları. Dahası 11. Bahar Semineri; LGBTİ+’ları, queer ve crip kuramı odağına alan eğitim, hukuk, tıp, sosyal hizmet, sosyoloji, edebiyat, sinema, sanat gibi her bir alanda çalışmalarını sürdüren veya çalışmalarını tamamlamış öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların başvurusuna açık. 

11. Bahar Semineri’ne başvurmak isteyenlerin kısa özgeçmişleriyle birlikte maksimum 400 sözcükten bildiri özetini, 19 Nisan 2021 tarihine kadar akademi@spod.org.tr adresine ”11. Bahar Semineri Bşvurusu” başlığıyla göndermesi gerekiyor. 

 

11. Bahar Semineri, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirilmektedir.