Skip to main content

SPoD Pandemi Raporu Çıktı!

By 1 Şubat 2021Haziran 8th, 2021Haberler

COVID-19, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan versiyonu ortaya çıkıyor ve Mart 2020’de 110 sınırda yayılarak çevrilebilir etki yaratan bir salgın hale gelmiştir ve bu salgına birkaç önlemeye başlanmıştır. LGBTİ + ‘lar, COVID-19’da daha da kırılgan bir topluluk haline gelmeye başlamak, yaşam hakkı olmak üzere eğitim, sağlık ve çalışma (devamındaki eşitsizlikler, gelir kaybı ve işsizlik vb.) Gibi diğer haklara erişimde ciddi sorunlar yaşamıştır. LGBTİ + ‘lara yönelik nefret söylemlerinin yaygınlaşması ve evlere kapanmak zorunda kalınması ile birlikte artan ev içi şiddet, diğer olgulardır.

Biz de, SPoD olarak, pandemi gelişim, 16 Mart 2020 başlangıcından itibaren, derneğe gelen LGBTİ + ‘lara yönelik başvuruları alanlara ait e-posta adresleri ve Danışma Hattı devam ve çözümler geliştirmeye çalıştık.

Bu raporda, COVID-19 pandemisinin üç ayına (11 Mart 2020 – 11 Haziran 2020) alt başlıkları toplanarak ilk aşamada SPoD’un Psikososyal Destek (Sosyal Hizmet, Psikolojik Destek, Pazar Sohbetleri, Danışma Hattı), Hukuk ve Adalete Erişim ile Akademi alanlarının LGBTİ + ‘lar özelindeki çalışma deneyimlerine yer planlanmıştır. Son uygulama alan deneyimler yolainden çıkılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin LGBTİ + ‘lara yönelik ne tür politikalar ve çalışmalar gerçekleştirmesi üzerinde durmaktadır.

Raporun buradan başka bir yerde   .