Skip to main content

Tüm Siyasi Partilere Açık Mektubumuzdur

By 15 Eylül 2022Mayıs 22nd, 2023Duyurular

Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz. İlgili yürüyüşe dair İstanbul Valiliği’ne gerekli başvurumuzu yapacağız. SPoD olarak bu sürecin yakın takipçisiyiz.

TÜM SİYASİ PARTİLERİN MERKEZ YÜRÜTME KURULLARINA

Bu yıl birçok ilde düzenlenen Onur Haftası etkinlikleri dini ve milliyetçi grupların linç tehditleri nedeniyle iptal edildi. Tehditler karşısında LGBTİ+’ların can güvenliğinin sağlanmadığı, LGBTİ+’lara özel ayrımcı uygulamaları da barındıran yasak kararlarıyla Onur Yürüyüşleri engellenmeye çalışıldı, yürüyüşe katılmak isteyenler ise gözaltına alındı.

LGBTİ+’ların toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ve ifade özgürlükleri kısıtlandığı Onur Yürüyüşlerinden birinin gerçekleştiği İstanbul’da bir günde 373 kişi gözaltına alındı. Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırı biçimde yaşanan bu ihlaller, nefret söylemlerini ve tehditleri teşvik edip, LGBTİ+’lara yönelik şiddetin cezasız kalacağına dair saldırganları ise cesaretlendirir nitelikteydi.

Yine benzer bir biçimde LGBTİ+’ların hedef haline getirildiği, nefret söylemi ve şiddet tehdidi içeren bir organizasyon Yesevi Alperenler Derneği ve 150 STK ile birlikte 18 Eylül saat 15:00’te Saraçhane Parkında düzenlenmek isteniyor. Dernek, daha önce de “Aileni ve Neslini Koru Sapkınlığa Dur De” temalı birden fazla etkinlik, bu konuda basın açıklamaları düzenledi. Derneğin ve beraberindeki oluşumların talepleri arasında LGBTİ+ temalı faaliyetlerin yasaklanmasına yönelik yasa çıkarılması ve bu faaliyetlerin hukuki yaptırımla karşılaşması yer alıyor. Bir taraftan da mitingin duyurusuna ilişkin hazırlanan bir video, TV kanalları ve radyolarda yayınlanması için ‘kamu spotu’ başlığı adı altında RTÜK’ün internet sitesinde yer aldı.

Bu açıktan hedef gösterme ve nefret kampanyası, öncüllerinden farklı olarak bir devlet kurumu tarafından, kamu kaynakları ile örgütleniyor. Toplu gösteri ve yürüyüşler konusunda sayısız hak ihlaline yol açmış iktidar, meşru bir toplumsal kimlik olan LGBTİ+’lara karşı olan nefret kampanyasını ilk kez bir sokak gösterisi biçiminde, LGBTİ+ kimliklerine karşı bir yürüyüşe çağırarak gerçekleştiriyor. Yakın tarihimize damgasını vurmuş pogrom ve katliamlar göz önünde bulundurulduğunda, bu çağrı basit bir siyasi hamleden ötedir ve tehlike arz eden bir toplumsal hareketliliğe yol açma riskini barındırmaktadır.

Bu süreçte, SPoD olarak siyasi partilerin konuyla ilgili ürettiği söz ve aldığı tavrın yakın takipçisiyiz. Partinizin farklı organlarından yetkililerin LGBTİ+ yurttaşlara yönelik hedef göstermelere dair gösterdiği tepki ve dayanışmayı oldukça önemli buluyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte siyasi partilerin toplumu kutuplaştıran eylemler karşısında ve hedef gösterilen yurttaşların yanında durmasını bekliyoruz.

LGBTİ+ haklarını, demokratik düzlemde, açık ve tereddütsüz şekilde savunmanın laik, demokratik, hukuk devletinin bir gereği olduğunu ve partinizin bugün alacağı pozisyonu, tarihi bir sorumlulukla alması gerektiğini hatırlatıyoruz. Partinizin merkez yürütme kuruluna hitaben 18 Eylül 2022 tarihinde saat 15:00’te Saraçhane Parkı’nda gerçekleşecek bu etkinliği kamusal kınamanızı, itidal çağrısı yapmanızı ve LGBTİ+ yurttaşlara yönelik dayanışma göstermenizi talep ediyoruz.

SPoD
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği